Bemutatkozás

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0514

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program ˝IKT eszközfejlesztés az iváncsai általános iskolában”című

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0514 jelű pályázat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. ˝Intelligens iskola˝ létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az ˝Intelligens iskola˝ program nemcsak az informatikai készségek, hanem - a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan keresztül - a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentés részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Kedvezményezett neve:
Iváncsa Község Önkormányzata 2454 Iváncsa Fő u.61/b

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2010.05.02. Módosítás után: 2010. 09. 28.
A megvalósítás határideje: 2010.11.30. Módosítás után: 2011. 05 28.
A támogatás intenzitása: 100%
A fejlesztés az alábbi feladat-ellátási helyen valósul meg:

• ÁMK Dr. Fejérpataky László Általános és Művészeti Alapiskola 2454 Iváncsa Fő u. 61. A projekt keretén belül az érintett feladat-ellátási helyen 6 db tantermi csomag, 30 db Iskolai PC csomag, 1 db SNI csomag és 1 db Wifi csomag, 1 db alkalmazás szerver oktatással egybekötve kerül beszerzésre és elhelyezésre.

Az Európai Unió és a Magyar Államtól igényelt támogatási összeg:
13 435 800 Ft

Támogató szervezet neve, elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1177 Budapest, Wesselényi u. 20-22)

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT), 1055, Budapest, Bihari János utca 5

2011. január 01-től változott:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (1134 Budapest, Váci út 45., C. épület)

Hivatkozások, linkek:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága - www.nfu.huhepih
OKM Támogatáskezelő Igazgatósága - www.oktmt.hu
ESZA Nonprofit Kft - www.esza.hu

Sajtó:

Iváncsai SZÓ-VÁLTÁS 2011. márciusi szám

Meghívó

Szeretettel meghívjuk az "IKT eszközfejlesztés az iváncsai általános iskolában” c. pályázat zárórendezvényére.
Helye: ÁMK DR. Fejérpataky László Általános és Művészeti Alapiskola 2454 Iváncsa Fő utca 61.
Időpont: 2011. május 26. (csütörtök) 13.00 óra


Kapcsolódó dokumentumok: