Bemutatkozás

A Dr. Fejérpataky László Általános és Művészeti Alapiskola 175 évre visszatekintő intézmény, mely 1997 óta az Általános Művelődési Központ egyik legfontosabb intézményegysége.

Az oktatás minősége iránti igény felértékelődött az utóbbi években, s e minőséghez az intézmény infrastrukturális ellátottsága, milyensége is hozzátartozik. A hatékony tanulás szervezésének ma már jelentős mértékben támaszkodnia kell technológiákra, taneszközökre. Fontos az élethosszig tartó tanulást támogató környezet megteremtése, mely a versenyképességet, az innovatív tevékenységet erősíti.

A fejlesztés szükségességét indokolja, hogy a két épületszárny több mint 20, illetve 30 éve épült, azóta jelentős felújítás nem történt, mai állapotában az intézmény csak gazdaságtalanul üzemeltethető.

A projekt két fontos eleme a bővítés és a meglévő intézményhálózat felújítása, ezen keresztül valósulna meg többek között az „A” épület vonatkozásában magas tető kialakítása, melynek eredményeként a tetőtéri részen 4 db új tanterem épül, melyhez 2 szertár készül, továbbá megvalósulna egy megfelelő méretű zsibongó, illetve a szükséges mellékhelyiségek. Egy személyfelvonó építésére is sor kerül, mely a meglévő szintek közötti mozgáskorlátozott megközelítést is biztosítja.
Az átalakítás eredményeként a községi és iskolai könyvtár – mely jelenleg külön épületben került elhelyezésre – az épület földszintjére kerül át, a tanári szoba nagyobb méretűvé válik, a takarító személyzet a „B” épületszárny földszintjén a jogszabályi előírásoknak megfelelő méretű öltözőt és zuhanyzót kap, ezzel szolgálva nem csak a diákok, hanem a pedagógusok és a dolgozók kényelmét is. Természetszerű, hogy a felújítással és bővítéssel mozgáskorlátozottak számára alkalmas WC helyiséget is kialakítunk, a földszinten és a tetőtéri részen is. A felújításhoz kapcsolódik a víz- és villanyhálózat teljes felújítása, a homlokzati nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, a mellékhelyiségek valamint az étkező felújítása, az épület teljes körű akadálymentesítése, ide értve többek között akadálymentes parkoló, megfelelő járda és rámpa kialakítását is. Az épület a gyengén látók számára is biztosítja majd a megfelelő tájékozódást.
A projekthez eszközbeszerzés is kapcsolódik, ezekkel igyekszünk a kompetencia alapú oktatás megfelelő feltételeit megteremteni és segíteni az SNI-s tanulók fejlesztését.  


A projekt által érintett terület mérete:

Építés: 582 m2
Felújítás: 2108 m2

Költségvetés:

Teljes összeg: 250.096.073 Ft
Projekt elszámolható költsége: 222.170.428 Ft 

Az építési beruházás összege: 215.393.285 Ft
Ebből EU támogatás: 177.736.342 Ft

A projekt eredményeként a gyermekek korszerű környezetben tanulhatnak, intézményünkben megvalósul a XXI. századi iskola koncepciója, melyet reményeink szerint valamennyi iskoláskorú kisgyermek, pedagógus, dolgozó, szülő szívesen használ majd és az a lakosság egészének megelégedésére szolgál.